Állásajánlataink

A Pécsi Nemzeti Színház munkatársat keres FODRÁSZ munkakörbe augusztus 21-i kezdéssel. Elvárások: fodrász végzettség, önállóság, kreativitás, frizurakészítésben való jártasság, rugalmas időbeosztáshoz való alkalmazkodás.
A szakmai önéletrajzokat május 15-ig várjuk a titkarsag@pnsz.hu címre.
 


 

PNSZ Álláspályázók Adatkezelési Tájékoztatója

 
Adatkezelő:
Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 7621.Pécs, Színház tér 1.
Adatvédelmi tisztségviselő megbízására nem vagyunk kötelesek!
 
Az adatkezelés célja:
álláspályázatok 
a kiválasztási eljárás lebonyolítása és a foglalkoztatásra előírt követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, az álláspályázat során megadott adatok minőségének ellenőrzése és biztosítása. 
Az adatok megadása minden esetben önkéntes, de az adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek lebonyolítani a a kiválasztási eljárást.
 
Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:
A PNSZ  által kiírt  álláspályázatokra vonatkozó adatkezelés a PNSZ  és a munkavállaló közötti szerződéskötést megelőző lépések megtétele (a GDPR 6. cikk  (1) bekezdés (b) pontja alapján). Ennek érdekében a PNSZ  jogosult a pályázó a jelentkezésben megadott, 
az ahhoz csatolt dokumentumban szereplő és az interjú során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a kiválasztás céljának megfelelő kezelésére. Álláspályázattal összefüggésben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, azonban az adatok rendelkezésre bocsátásának hiányában lehetséges, hogy az Ön álláspályázatát a PNSZ  nem képes elbírálni. 
A PNSZ az Ön álláspályázatával kapcsolatos személyes adatait -sikertelen álláspályázat esetén -a felvételi eljárás lezárását követően az eredménytelen jelentkezésből eredő jogviták, illetőleg az álláspályázattal kapcsolatos eljárás jogszerűségének alátámasztása céljából (pl. a hatóságokkal szemben), legfeljebb 3 (három)hónapig kezeljük. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
A PNSZ jogosult az Ön nyilvános adatainak internetes keresés útján történő megtekintésére, amely adatkezelés a PNSZ azon jogos érdekén alapul, hogy a pályázó által megadott adatok minőségét / valóságát  biztosítsa.
 
Címzettek köre: 
Az Ön adataihoz a PNSZ gazdasági és munkaügyi részlegének erre feljogosított humánpolitikai ügyintézői, továbbá a PNSZ szervezetén belül a munkaerőt igénylő vezetők férhetnek hozzá,  akiknek szakmai területéhez az Ön által megpályázott álláshely tartozik. Az adatok a PNSZ által megbízott IT szolgáltatók részére válnak hozzáférhetővé.
 
Az Ön jogai: 
Ön kérelmezheti a PNSZ-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
 
Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben önt 
megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha a személyes adatok további kezelését kényszerítő erejű jogos érdekünk (pl. Jogvita) indokolja. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges
 
Panaszjog:
Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban.Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:ügyfelszolgalat@naih.hu)

Bérletkereső

Hírlevél

Értesüljön elsőként információinkról! Iratkozzon fel hírlevelünkre!